De Vereniging

Oprichting.

Op vrijdag 3 april 1964 is te Krabbendijke opgericht onze vogelvereniging de Vogelvrienden Krabbendijke en Omstreken.
Met medewerking van de afdeling Bergen op Zoom en met initiatief van de toenmalige voorzitter dhr. Aarts uit Rilland werd op genoemde datum in het Stationskoffiehuis te Krabbendijke de eerste vergadering belegd.
Dhr. Suijkerbuijk, penningmeester van de afdeling Bergen op Zoom en keurmeester kleurkanaries leidde de vergadering.

In zijn openingswoord sprak hij er zijn voldoening over uit dat er in deze streek veel animo bestaat voor een eigen vereniging.
Na zijn openingswoord en enig heen en weer gepraat werd besloten een voorlopig bestuur te kiezen. Dhr Aarts uit Rilland werd gekozen tot voorzitter. Dhr. Schrijver tot penningmeester en dhr Geleijnse tot secretaris en dhr v/d Griek tot ringcommissaris. Daarna gaven er zich nog 6 leden op.
Zodat er de eerste avond kon worden gestart met 10 leden incl. bestuur.

Vervolgens werden enige bestellingen gedaan voor de ringen.
Na de pauze werd de naam Vogelvrienden Krabbendijke en Omstreken gekozen.
Dhr. Huijgens vertoonde nog een serie prachtige dia’s welke opgenomen waren uit eigen kooi.
Daarna wenste Dhr. Suijkerbuijk onze vereniging geluk met de behaalde resultaten van deze avond, en hoopte dat onze vereniging zich mag verheugen in een snelle groei in de loop der jaren. Tot slot bedankte onze voorzitter allen die meegewerkt hadden aan de oprichting van onze vereniging, aldus het verslag van de eerste vergadering van de afdeling Krabbendijke (K12)

Activiteiten.

Vanaf het moment van oprichting in 1964 hebben de Vogelvrienden Krabbendijke en Omstreken vele honderden vergaderingen gehouden. Er wordt maandelijks vergaderd in de periode van januari tot en met mei en van september tot en met november, gemiddeld 8 vergaderingen per jaar. De doelstelling tijdens de vergaderingen is om actief bezig te zijn met onze schitterende hobby. Soms worden er keurmeesters of andere deskundigen uitgenodigd om onze kennis van de vogelliefhebberij te vergroten. En andere vergaderingen worden er dia’s vertoond of meegebrachte vogels besproken, we kunnen immers ook veel van elkaar leren!!
Vogelliefhebberij is een hobby waarover je nooit bent uitgesproken.

De contributie

Voor 2023 is de contributie voor volwassenen vastgesteld op € 40,00
(inclusief maandblad “Onze Vogels” van de NBvV).
Jeugdleden (tot 17 jaar) betalen € 20,00
(inclusief maandblad “Onze Vogels” van de NBvV).

Regiobank IBAN nr. NL 37 RBRB 8842 1621 16 t.n.v. Vogelvrienden Krabbendijke eo

Aangesloten
bij de NBvV
Website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers