Agenda

Agenda 2019:

Maandag 28 januari            Jaarvergadering

Maandag 25 februari                    Zelf vogels keuren

Maandag 25 maart                        Lezing door G. Janseghers over zebravinken

Maandag 6 mei                               Kweekresultaten

Maandag 16 september               Tafelkeuring

Maandag 28 oktober                    Bespreking BTT 2019

 

Let op; de vergaderingen zijn tot nader bericht in Dorpshuis Meerwaarde te Waarde i.v.m. sluiting van Dorpshuis De Meiboom.

 

 

Alle avonden beginnen om 19.45 uur tenzij anders vermeld.

Aangesloten
bij de NBvV
Website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers