Ringen informatie

Het bestellen van ringen kan vanaf april 2023 alleen nog digitaal, via de site: https://ringennbvv.nl is alle informatie te vinden hoe ringen digitaal besteld kunnen worden.

Aangesloten
bij de NBvV
Website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers